Vi är experter på projektering inom arkitektur och detta kan vi erbjuda

Fastighetsägare

Bygglov, Förfrågningsunderlag, Bygghandlingsprojektering.

Teknisk beskrivning enligt Hus AMA.

Arkitektkontor

Bygglov till färdig bygghandling.

Tredje part granskning av bygghandling.

 

Byggentreprenör

Förfrågningsunderlag, Bygghandlingsprojektering.


Privatperson

Idéskisser fram till ett färdigt bygglov.